Wiser vesienkäsittely: vesien puhdistusta ja hapetusta


Wiser Oy tarjoaa patentoimaansa flotaatiotekniikkaa (DAF) vesien puhdistukseen kiintoaineesta sekä kehittämäänsä hapetinta vesien hapetukseen, ilmastukseen ja sekoitukseen .

Neste - kiintoaine-erotus tapahtuu flotaatioprosessissa siten, että nesteessä olevat kiintoaineet nostetaan mikro-kuplien avulla pintaan poistettavaksi. Se on päinvastainen prosessi kuin laskeutus, jossa nesteessä olevat kiintoaineet annetaan laskeutua omalla painollaan pohjaan erotettavaksi. Flotaatio on laskeutusta nopeampi kiintoaineen erotusmenetelmä ja vaatii vähemmän tilaa kuin laskeutus.

Flotaatiolla poistetaan nesteestä tyypillisesti rasva ja öljy, väri ja humus sekä muu kemiallisesti saostettu sakka kuten esim. fosfori. Se soveltuu veden kemialliseen käsittelyyn ja myös raaka-aineiden talteenottoon.

Wiser-flotaatiolaitteisto eroaa muista flotaatiojärjestelmistä kolmella patentoidulla osiolla, jotka mahdollistavat kompaktin tilankäytön, vähäisen energiankulutuksen sekä huoltovapaan toiminnan.

Wiser-flotaatiosivulle

Vesien hapetus ja sekoitus tulevat kyseeseen hajunpoistomenetelmänä, kemiallisen prosessin esikäsittelymenetelmänä ja biologisten prosessien tehostuksena. Wiser-hapettimen voimakas sekoitus edistää myös vaahtoamista ja kiintoaineen erottumista. Wiser-hapetin soveltuu käytettäväksi vesilaitoksiin ja jätevedenpuhdistamoihin, teollisuuteen, jätekeskuksiin, luonnonvesien kunnostukseen ja kalanviljelylaitoksiin vähentämään hajuhaittaa, edistämään kemiallisia ja biologisia reaktioita ja kiintoaineen erottumista. Wiser-hapettimessa on patentoitu roottori.

Lisää tietoa Wiser-hapettimesta