Wiser kaasujen käsittely


Polttokaasujen käsittelyyn tarjoamme kehittämäämme Wiser-märkäpesuprosessia, joka kuluttaa vähemmän energiaa kuin kuiva suodatus. Wiser-märkäpesulla saavutetaan erittäin korkea haitta-aineiden reduktio, joten prosessi sallii epäpuhtaan polttoaineen käytön. Wiser-märkäpesu mahdollistaa myös polttokaasun lämmön taltteenoton keskuslämmitystä varten. Lisäksi Wiser-märkäpesussa käytettävä vesi kierrätetään prosessissa, jatkuvasti ei tarvita prosessiin lisää pesuvettä.

 

Murskaus-, louhinta- ja räjäytystoiminnan seurauksena syntyvän pölyisen ilman käsittely on Wiser-märkäpesutekniikan toinen pääsovellusalue. Pölyisen ilman märkäpesu lyhentää huomattavasti savutuntia mahdollistaen enemmän tuotantoaikaa oleellisesti terveellisemmassa työskentelyolosuhteessa. Muut Wiser-märkäpesutekniikan sovellusalueet ovat pisaranerotus, hajunpoisto ja ilmastointi.


Kaasujen ja pölyisen ilman käsittelyssä Wiser on saanut palvella mm. Altia Oyj:tä, Boliden Kokkola Oy:ta, Genencor Oy:ta, OMG Harjavalta Nickelia, Oy Ovako Wire Ab:ta ja YIT Environment Oy:ta.

Kaasujenkäsittely-referenssejä 062008.pdf