Wiser flotaatiotekniikka


Wiser flotaatio perustuu kolmeen patenttiin: kaasun liuotus veteen dispersioveden valmistamiseksi suoraan pumpuissa eikä kompressorissa ja paineastiassa, tukkeutumaton ja itsepuhdistuva flotaatiosuutin, sekoitusputkien käyttö rintalevyn sijaan. Verrattuna perinteiseen flotaatiotekniikkaan Wiser flotaatio tarjoaa seuraavia etuja:  
  • dispersioveden valmistus pumpuilla Wiser-patentin mukaan kuluttaa vähemmän energiaa kuin kompressorilla ja painelaitetarkastukset jäävät tarpeettomiksi
  • suuttimien puhdistustarvetta ei ole
  • on helppoa säätää dispersiovesimäärää tarpeen mukaan
  • yksi Wiser dispersiovesisuutin tuottaa dispersiovettä jopa 20 m3/h ja pienempiä mikrokuplia kuin perinteinen putkimainen suutin
  • yksinkertaiset helposti saatavat varaosat
  • Wiser sekoitusputki varmistaa kontaktin mikrokuplien ja erotettavien kiintoaineiden välillä
  • Wiser sekoitusputki varmistaa mikro-kuplien ja erotettavien kiintoaineiden hallitun nousun pintaan

Wiser-flotaatiotekniikan ensimmäinen laitossovellus on vuodelta 1998 J. W. Suominen Oy:lla. Siitä lähtien Wiser flotaatiotekniikka on ollut johtavien toimijoiden valintana esim.  Neste Oil Oyj:lle, Maillefer Extrusion Oy:lle ja Ruukki Oyj:lle.


Laitoskapasiteetin kasvattaminen ilman lisäaltaita ja kemiallista lietettä - Wiser hybridi-flotaatio

Wiser-flotaatiojärjestelmä voidaan asentaa myös ns. hybridi-flotaationa olemassa oleviin selkeytysaltaisiin estämään lietteen karkaamisen ja parantamaan puhdistuskapasiteettia välttäen kokonaisen tertiäärikäsittelylaitoksen rakentamista. 

Lisätietoa Wiser-hybridi-flotaatiosta

Wiser kompaktit flotaatioyksiköt

Wiser-flotaatiojärjestelmiä toimitetaan myös kompakteina siirrettävinä flotaatiolaitoksina kapasiteetiltaan 1-100 m3/h.

Lisätietoa Wiser siirrettävästä flotaatioyksiköstä