Wiser hapetin  


Kun hapettimien toiminta perinteisesti perustuu veden ruiskutukseen ilmaan tai veden juoksutukseen, Wiser-hapettimen toimintaperiaate perustuu voimakkaaseen sekoitukseen. Wiser- hapettimessa on Wiser Oy:n patentoima roottori.  Laite on suunniteltu siten, että se imee ilmaa tai tarvittaessa muuta kaasua ja nestettä samaan aikaan eri suunnista roottoriinsa ja dispergoi kaasun käsiteltävään nesteeseen. Roottori ulottuu noin puoleen metriin nesteessä. Imuputkea jatkamalla laitteen imu voidaan ulottaa syvänkin säiliön pohjaan tai haluttuun kohtaan.

Wiser-hapetin voidaan asentaa säiliön reunoihin tukien tai kellumaan ankkuroituna ponttonilla. Nestepinnan yläpuolelle jäävä moottori on kotelon sisällä. Koteloon voidaan asentaa myös ilman lämmitys tarvittaessa. Wiser hapettimen ominaisuuksia:

  • jäätyminen ei ole ongelma
  • soveltuu myös erinomaisesti säiliössä tapahtuvaan ilmastukseen
  • Wiser-hapetin voi toimia myös pelkkänä sekoittimena, jolloin se dispergoi kiinteitä aineita nesteeseen, homogenisoi ja synnyttää emulsiota tarvittaessa
  • laitteen rakennemateriaalit voidaan valita prosessin mukaan
  • kapasiteettia Wiser-hapettimilla on 10 – 300 m3/h käsiteltävää nestettä
  • vapaan kaasun imumäärä voi vaihdella 0 – 30 % käsitellyn veden määrästä

Toimintaperiaatteensa ja käyttötarkoituksensa perusteella Wiserin hapettimesta voidaan käyttää siis monta nimeä: hapetin, ilmastin tai sekoitin.