Olemassa olevan laitoskapasiteetin kasvattaminen
Wiser-hybridi-flotaatiosovelluksella


Erityisesti kun kyse on laitoskapasiteetin laajennuksesta, Wiser-flotaatio on erinomainen vaihtoehto erittäin vähän allastilaa vaativana teknisenä ratkaisuna. Uusien selkeytysaltaiden rakentamisen sijaan voidaan asentaa Wiser-flotaatiojärjestelmä olemassa oleviin selkeytysaltaisiin eli hybridi-flotaatio-sovelluksena.

Wiser Oy on koeajojensa perusteella jättänyt patenttihakemuksen hybridi-flotaatiosovelluksesta. Koska lietteen laskeutumisaste vähennee jyrkästi altaan loppupäätä kohti tai pyöreän altaan tapauksessa ulkoreunaa kohti, on mahdollista erottaa altaan loppupäästä tai pyöreän altaan kyseessä ollessa altaan ulkoreunasta tilaa flotaatiolle pidättämään karkaava liete.

On arvioitu, että Wiser-flotaation asentamista varten riittää noin 10 %:a olemassa olevan altaan tilavuudesta vastaavan alueen erottaminen kevyellä väliseinällä. Wiser Oy:n tarjoama ratkaisu mahdollistaa hyvin kustannustehokkaan vaihtoehdon uusien altaiden rakentamiselle. On arvioitu, että Wiser-flotaatiojärjetelmän asentaminen olemassa oleviin altaisiin vastaa 1/3 uusien altaiden rakentamisen kustannuksia.

Wiser hybridi-flotaatiota havainnollistava animaatio