WISER KAASUJEN MÄRKÄPESU


Wiser Oy:n kaasujen pesujärjestelmä ja laitteet perustuvat pitkään, yli 25 vuotta kestäneeseen kehitystoimintaan useilla teollisuuden sovellutusalueilla. Pääratkaisut ja osakomponentit ovat kansainvälisesti patenttisuojattuja. Wiser pesujärjestelmään kuuluvat sykloni, rajapintapesuri, patjapesuri, puhallin ja pisaranerotin. Lisäksi pesuvesi käsitellään Wiser-flotaatiolla, jonka jälkeen se voidaan kierrättää pesujärjestelmässä, eikä uutta puhdasta vettä tarvitse syöttää prosessiin jatkuvasti.

Wiser-märkäpesun erittäin korkean haitta-aineiden reduktion ansiosta prosessi sallii epäpuhtaan polttoaineen käytön. Wiser-märkäpesu mahdollistaa myös polttokaasun lämmön taltteenoton keskuslämmitystä varten.

Kaasujen ja pölyisen ilman käsittelyssä Wiser on saanut palvella mm. Altia Oyj:tä, Boliden Kokkola Oy:ta, OMG Harjavalta Nickelia, Oy Ovako Wire Ab:ta ja YIT Environment Oy:ta.

Wiser kaasujen märkäpesu vs. kuivasuodatus


Energiaa Wiser-märkäpesu tarvitsee noin 1-1,3 kWh / 1000 Nm3 savukaasuja, mikä on vähemmän kuin kuivasuodatuksen vaatima. Kuivasuodatus vaatii myös lämpötilatarkkailun, jota ei tarvita märkäsuodatuksessa. Kuivasuodatuksen avulla ei lämpöä saada talteen kuumasta savukaasusta ja lisäksi erityisesti kaasumaisten komponenttien (SO2, HCl, HF, NH3) osalta erotustehokkuus on selvästi alhaisempi märkäsuodatukseen verrattuna.

 

Kuivasuodatuksessa erotus tapahtuu absorboivan kemikaalin avulla. Hyvän erotuksen varmistamiseksi käytetty määrä on noin 3-6 -kertainen stoikiometrisesti tarvittavaan verrattuna, joten kemikaalin kulutus on hyvin suuri. Etenkään suurissa laitoksissa ei kuivasuodatus ole taloudellinen ratkaisu. Lisäkustannuksia aiheutuu jo mm. kemikaalikuljetusten vuoksi. Lisäksi on huomioitavaa, että suodatinsukkien elinikä on noin 3-4 vuotta, joiden uusimisesta aiheutuu huomattavia lisäkustannuksia.

Wiser kaasujen pesu - animaatiosivulle