Asiakkaamme kalanviljelyalalla

Asiakkaamme kalanviljelyalalla

Asiakkaamme on yksi Suomen vanhimmista kalankasvatusyrityksistä. Poikaskasvatuksen lisäksi yhtiö tuottaa tuoretta kalaa ja kylmäsavufileitä. Kasvatuksessa on käytetty aiemmin maa-altaita. 2000-luvulla on siirrytty ympäristöystävälliseen kiertovesiteknologiaan. Poistovesien käsittelyssä yhtiö on siirtynyt laskeutuksesta Wiser-flotaatioon, jolla tehostetaan fosforin poistoa raja-arvoon 0,5 mg/l.