Asiakkaamme jätehuoltoalalla

Asiakkaamme jätehuoltoalalla

Asiakkaamme hankki vuokralle Wiserin hapettimia jätekeskuksen suoto- ja sadevesialtaan hajun poistoon. Vuoden käyttökokemuksen jälkeen hapettimet lunastettiin omiksi. Hapettimet ankkuroidaan kellumaan vedenpinnalla, ja ne toimivat sään armoilla myös läpi talven ilman huoltoa.    

 

Jätekeskuksen yhteydessä toimivaan Suomen suurimpia olevaan biokaasulaitokseen hankittiin Wiser-märkäpesuri hajun ja pölyn poistoon sekä pisaranerotin ulos menevän ilman puhdistukseen. Laitoksessa käsitellään puhdistamolietteiden lisäksi kotitalouksien ja yritysten biojätteitä sekä kauppojen ja ravintoloiden ruoka- ja elintarvikejätteitä. Hajua aiheuttavat jätteiden tuottamat ammoniakki, rikkivety, merkaptaanit ja dimetyylidisulfidit.